دستگاه لیزر پیچ اناری

پیچ گیاه اناری

نام علمی : Campsis
پیچ اناری گیاهی یکسری ساله و خزان کننده است با دستگاه لیزر هایی بزرگ و قشنگ که فصل دستگاه لیزر دهی آن از آخرها فصل بهار تا فصل پاییز است که بعضا حتی تا فرارسیدن سرمای اولیه فصل زمستان به دستگاه لیزر دهی خود ادامه می‌دهند . دستگاه لیزر های شیپوری شکل به رنگ های نارنجی , دستگاه لیزر بهی , قرمز‌رنگ , صورتی و زرد رنگ این گیاه دلیل حیاتی محافظت و رویش آن است . این گیاه در فصل تابستان غرق در دستگاه لیزر میگردد . دستگاه لیزر هایش مثل دستگاه لیزر های انار است که به طور خوشه ای در انتهای شاخه های جوان ظاهر میگردند .

پیچ اناری

پیچ اناری از گیاهان رونده با سرعت پرورش تقریبا بسیار محسوب می شود که ساقه های آن توسط ریشه های هوایی به دیگر اجسام می چسبند و خویش را بالا می کشند .
برگ های آن از گونه ای برگچه به تعداد 7 , 9 یا 11 عدد ساخته شده شده است . میوه آن غلافی سبز رنگ است و بذر ها در باطن آن است .
کاشت این گیاه در سبدهای آویز و دستگاه لیزر دان های سفالی توصیه می شود .
واریته و دو رگه های دیگری از این گیاه هم تشکیل‌شده که دارای رنگ های متنوع تری از قرمز رنگ تند تا صورتی و زرد رنگ نیز است .
تقریباً در هر خاکی پرورش می نماید البته ایده آل آن خاکی با بافت میانگین است .
پیچ اناری تا حدودی به بی آبی خاک مقاوم است ولی گیاهان جوان و یا این که گیاهان کاشته شده در دستگاه لیزر دان نیاز به آب پاشی منظم دارا هستند .


پیچ اناری

برای گیاهان بالغ و استقرار یافته ای که در خاک باغچه کاشته اید , سطح خاک را بازنگری نمائید و هنگامی که تراز خاک تا عمق حدود یک تا دو سانتیمتری رطوبت خود را از دست داده بود گیاه را آب پاشی فرمائید . بی آبی کشیدن این گیاه سبب ساز به سوختگی نوک و حاشیه برگ ها , ریزش غنچه های دستگاه لیزر و عدم شکل گیری دستگاه لیزر ها می گردد .
خاکهای آهکی ضرر و زیان زیادی برای این گیاه ندارند و اصولا با هر شرایطی خویش را تطبیق میدهد .
برای دستگاه لیزر دهی به مکانی با فروغ و روشنایی مستقیم آفتاب نیاز دارااست . در مکان های آفتاب رو دستگاه لیزر ها زودتر ظواهر میگردند و در سایه برگ ها به خیر و خوبی رشد می کنند .
این گیاه به سرما مقاوم است , البته خوب تر است که قسمت های هوایی را با یاری پوشش هایی در برابر وزش بادهای سرد زمستانه حفظ کرد . به گرمای هوا هم مقاوم است اگرچه دستگاه لیزر دهی این گیاه با گرم شدن بیش تر از مقدار هوا کاهش مییابد .
دستگاه لیزر های این گیاه بر روی شاخه های جوان شکل میگیرد بدین ترتیب خوبتر است که هرس آن را در پاییز تا اوایل فصل بهار انجام دهیم . شاخه های کهن سال که دیگر نقشی در دستگاه لیزر دهی ندارند را باید طوری قطع کرد که ۲ تا ۳جوانه بر روی آن باقی بماند .
این گیاه پاجوش های فراوانی ایجاد می کند که برای محدود کردن پرورش گیاه می توان آنان را انقطاع کرد &# در دست گرفتن و ممنوعیت ها دستگاه لیزر ;